Renowacje i Zabytki – promocja świętokrzyskich pomników historii.

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
10/01/2021
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
17/01/2021
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
10/01/2021
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
17/01/2021
Pokaż wszystko

Renowacje i Zabytki – promocja świętokrzyskich pomników historii.

Trzeci numer wydawnictwa „Renowacje i  Zabytki” poświęcony jest w całości zabytkom
województwa świętokrzyskiego. W pierwszej części znajduje się opis wszystkich pomników historii
z regionu.  Na stronach 37-39 Łukasz Piotr  Młynarski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa , Oddziału w Kielcach obszernie prezentuje naszą Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach. Artykuł ubogacony jest kolorowymi fotografiami. W drugiej zaś części kwartalnik prezentuje poprzemysłowe dziedzictwo regionu świętokrzyskiego.

Wyjątkowość i bogactwo ukazanych w publikacji zabytków pozwala poznać bliżej ich nieoceniony potencjał i zachęca do przyjazdu na miejsce. Artykuły dają szansę dokładniej i lepiej
zrozumieć jak duży wpływ na historię powszechną zabytków miały zmiany dokonujące się na polu  trudnych do przeprowadzenia inwestycji,  na przystosowanie ich do nowych, użytecznych
i współczesnych funkcji.  Przeprowadzona adaptacja  i rewitalizacja zabytkowych obiektów przyniosła
w efekcie ich lepsze wykorzystanie dzisiaj i stanowi fundament na przyszłość. Jednocześnie, prezentowane treści  świadczą o bogactwie historycznym, architektonicznym, kulturowym
i przyrodniczym.

Polecamy i zapraszamy w świętokrzyskie.

Wydawnictwo dostępne jest u wydawcy tj.  Agencji Informacyjno – Promocyjnej „raport” w Krakowie oraz  w rytwiańskiej Pustelni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *