Urokliwy, barokowy klasztor pokamedulski to idealna sceneria na przeżycie uroczystości rodzinnych jak chrzest, ślub czy jubileusz małżeństwa.

I. Ślub:


 • konkordatowy: licencja z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych, zaświadczenie z USC (trzy egz.),
 • .
  kościelny: licencja z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych, akt zawarcia związku cywilnego.
 • W przypadku braku możliwości dostarczenia licencji, należy uzyskać z parafii jednego z narzeczonych, zgodę na przeprowadzenie wszystkich formalności w naszym kościele.

W tym wypadku wymagane będą:

 • metryki chrztu i bierzmowania,
 • zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich,
 • ostatnie świadectwa z katechizacji,
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych.
Narzeczeni mogą sami wybrać i przygotować liturgię (czytania mszalne, modlitwę wiernych), wg swojego upodobania przystroić kościół, wybrać odpowiednią oprawę muzyczną itp.

II. Na jubileusz małżeństwa


zapewniamy specjalną uroczystość z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i wręczeniem pamiątkowego błogosławieństwa.
Dla złotych jubilatów (50 lat pożycia małżeńskiego) zapewniamy oryginalne błogosławieństwo papieskie i Jubilackie Krzyże.
Urokliwy, barokowy klasztor pokamedulski to idealna sceneria na przeżycie uroczystości rodzinnych jak chrzest, ślub czy jubileusz małżeństwa.

III. Chrzest - wymagane dokumenty :


 • akt urodzenia dziecka,
 • pozwolenie na chrzest z parafii zamieszkania rodziców,
 • zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę funkcję.
Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko wierzący, praktykujący katolicy, którzy przystąpili do sakramentu bierzmowania. Dziecko do chrztu zgłasza jedno z rodziców.
Przed uroczystością rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w specjalnej nauce przedchrzcielnej. Na chrzest należy przynieść świecę i białą szatę.