Smakować Słowo

Słowo Kapelana
29/12/2022
Słowo na niedzielę
31/12/2022
Słowo Kapelana
29/12/2022
Słowo na niedzielę
31/12/2022
Pokaż wszystko

Smakować Słowo

Rozważanie do Ewangelii na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia 2023 r.

                        Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. (Łk 2, 16-21)

Stawienie się w obecności Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz z Nim rozmawiał i słuchał tego, co On ma Ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Proś, aby On pomógł Ci przeżyć to spotkanie jak najowocniej, w możliwie największym otwarciu na Słowo Boże.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu (św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Prośba o owoc tej modlitwy: o radość płynącą ze spotkania z Jezusem.

Obraz do modlitwy: Wyobraź sobie pasterzy, którzy przychodzą na spotkanie
z Jezusem w Betlejem, ogarnij swoja wyobraźnią miejsce narodzin Jezusa, i znajdź tam swoje miejsce.

  1. Iść z pośpiechem.

            Pasterze, kiedy doświadczają objawienia Anioła, są posłuszni temu głosowi, i idą do miejsca narodzin Jezusa. Nie jest to jednak spacer, ani spokojna wyprawa. Ewangelista zanotował, że towarzyszy im pośpiech. Tak jakby chcieli dotrzeć na miejsce jak najszybciej, przekonać się „na własnej skórze” o tym, co usłyszeli, doświadczają jakby zniecierpliwienia, chcą „już” spotkać się z Osobą Mesjasza.

            Prości ludzie, którzy spotykają się z rzeczywistością niewidzialną (Aniołem), dają Mu wiarę i poruszeni tym doświadczeniem szukają Osoby Mesjasza.

            Może to Słowo staje się dziś zaproszeniem dla Ciebie, abyś pytał, czy masz w sobie coś z postawy pasterzy – z ich otwartości na rzeczywistość Boga, ich prostą wiarę, wreszcie pragnienie spotkania ze Zbawicielem?

            Pomyśl, czy coś z tych postaw towarzyszy Ci, kiedy masz spotkać się
z Bogiem na modlitwie. Opowiedz o swoich odkryciach Jezusowi.

  1. Wracać z uwielbieniem.

            Jest spotkanie pasterzy z Panem Jezusem, Maryją i Józefem, jest ich szczerość w zwierzaniu się o tym, co usłyszeli od Anioła. I wreszcie jest ich powrót do codzienności, do pilnowania owiec, do żmudnej pracy, do troski
o ich rodziny. Nic się w ich rzeczywistości zewnętrznej pewnie nie zmieniło.
A jednak zmieniają się serca pasterzy – wracają „do siebie” wielbiąc
i wysławiając Boga za doświadczenie spotkania.

            Spotykasz się z Jezusem, w modlitwie, we Mszy Św., w Sakramencie Pokuty – czy to zmienia Twoje serce? Czy wyzwala radość, pragnienie trwania w uwielbieniu za spotkanie, czy to prześwietla Twoją codzienność, ma na nią jakiś wpływ? Poreflektuj nad tym, nie musisz się nigdzie śpieszyć…

Zachęcam Cię, na zakończenie tej modlitwy, do szczerej rozmowy z Panem, do oddania Mu tego wszystkiego, co udało Ci się dzięki Jego łasce zobaczyć, w czasie tej modlitwy. Zwróć uwagę, aby ta rozmowa miała związek z Twoimi refleksjami na medytacji. Pomyśl także o tym, co ta modlitwa zmieni w Twoim życiu?  Warto wciąż przypominać sobie, że spotkania z Jezusem na modlitwie mają prowadzić do realnych zmian w życiu, do nawrócenia.

Swoje spotkanie z Panem zakończ modlitwą  litanii do Dzieciątka Jezus.

            Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitw, niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek. Tak, abyś mógł wrócić do tego, co stało się Twoim doświadczeniem w spotkaniach z Jezusem.

Anna, wynagrodzicielka

 

LITANIA  DO  DZIECIĄTKA  JEZUS

Kyrie eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas,
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga,
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, któreś stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, Mądrości Ojca Przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, w którym Ojciec upodobał sobie,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś obrało sobie prostych pasterzy za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, Skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, Źródło świętej miłości,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechu, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
Przez chwalebne Objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

K.: Będę radował się w Panu.
W.: Będę weselił się w Bogu, Jezusie moim.
K.: Módlmy się:

         Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubogiego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali Cię wielbić.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W.: Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *