Z województwa świętokrzyskiego aż trzy obiekty zostały wpisane na Listę Pomników Historii:

1. Rytwiany – Pokamedulski Zespół Klasztorny Pustelnia Złotego Lasu
2. Wiślica – zespół kolegiaty wraz z reliktami kościoła oraz grodzisko
3. Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową.

Obiekty te dołączyły do już wcześniej wpisanych sześciu:

1. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
2. Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
3. Wąchock – zespół opactwa cystersów
4. Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór
5. Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
6. Kielce – dawny pałac biskupów i katedra

Slajd1Slajd1
Slajd2Slajd2
Slajd3Slajd3
Slajd4Slajd4
Slajd5Slajd5
Slajd6Slajd6
Slajd7Slajd7
Slajd8Slajd8