Sympozjum Naukowe

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
27/06/2021
Konserwacja zakrystii
03/07/2021
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
27/06/2021
Konserwacja zakrystii
03/07/2021
Pokaż wszystko

Sympozjum Naukowe

Sympozjum Naukowe

W dniach 25-26 czerwca odbyło się w naszej Pustelni, Sympozjum Naukowe zatytułowane  Erem kamedułów w Rytwianach i klasztory monastyczne diecezji sandomierskiej. Duchowość, historia, dziedzictwo. Współorganizatorem sympozjum była Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu. Wykład inauguracyjny na temat klasztoru benedyktynek sandomierskich wygłosiła dr hab. Anna Szylar. Odbyły się trzy sesje naukowe. Duchowość w swoich referatach przedstawili profesorowie KUL-u i naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Wykład ks. prof. Waldemara Pałęckiego odbył się on-line. Na żywo wystąpili ks. dr Bartłomiej Krzos, ks. dr Rafał Kobiałka, ks. dr Paweł Lasek, ks. dr Piotr Tylec – dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzy, który także tej sesji przewodniczył oraz prowadził dyskusję. W dyskusji głos zabrała m.in. pani prof. Maria Brykowska z Politechniki Warszawskiej.

Wieczorem podczas uroczystej gali, właśnie prof. Maria Brykowska oraz prof. Zbigniew Myczkowski z Politechniki Krakowskiej i ks. prof. Tomasz Moskal z KUL-u odebrali specjalne podziękowanie za wkład pracy naukowej w odbudowę i rozwój pokamedulskiego klasztoru. Medale, okolicznościowe grafii i kwiaty wręczyli zacnym gościom: ks. dyrektor Wiesław Kowalewski i prezes Stowarzyszenia Miłośników Złotego Lasu, Irena Sudoł. Jednocześnie podczas tej gali odbyła się promocja nowej książki Silva aurea pod red. ks. prof. Tomasza Moskala  zawierającej referaty z sympozjum jubileuszowego w 2017 roku. Przy okazji wydana została też po raz drugi, książka Idźcie do Źródła z referatami z pierwszego sympozjum w 2001.

Drugi dzień to najpierw sesja Historia. Bardzo ciekawe referaty przedstawili historycy: ks. dr Szczepan Kowalik, ks. Piotr Tyle i ks dr Tomasz Moskal. W tej sesji głos zabrał też p. Łukasz Młynarski z kieleckiego oddziału NID-u, prezentując referat pt. Między niszczeniem a konserwacją. W sesji Dziedzictwo głos zabrali: p. Dorota Rejman, ks. Emil Hapak i p. Elżbieta Bylinowa i przedstawili bogate zasoby archiwalne i księgozbiory z klasztoru rytwiańskiego w Bibliotece Sandomierskiej, w Archiwum Diecezjalnym oraz w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W dyskusji głos zabrała p. Ola Chrapek z Lubelskiego Uniwersytetu Rolniczego, która krótko przedstawiła swój dorobek w postaci prowadzenia wzorcowego, zielarskiego ogródka przy domku eremickim.

Sympozjum towarzyszyła wystawa Anioły Pustelni artystki malarki p. Jadwigi Kotlarz. Dekoracje kwiatowe i kwiaty dla Gości przygotowała p. Beata Tokarska-Wójcik z Kwiatowej Pasji w Kielcach.

Sympozjum odbyło się dzięki wsparciu m.in. Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Staszowie, Nadleśnictwa Staszów oraz grona sponsorów, spośród których wyróżnić należy Tadeusza Wrześniaka, właściciela hut szkła. Dziękujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *