„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,

ma życie wieczne,

a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”

/J 6, 54/

17 marca 2018 r. Jego Ekscelencja ks. bp Krzysztof Nitkiewicz Biskup Diecezji Sandomierskiej wydał Dekret w sprawie wprowadzenia posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej, w Diecezji Sandomierskiej, od dnia 18 marca 2018 r.

Nadzwyczajny Szafarz Komunii św. jest to posługa liturgiczna odpowiadająca na rzeczywiste potrzeby wiernych, ustanowiona przede wszystkim z myślą o chorych oraz o zgromadzeniach liturgicznych, podczas których bardzo liczni wierni pragną przyjąć Komunię Świętą. 

W Instrukcji dotyczącej posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętejw Diecezji Sandomierskiej zapisano m.in.: Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej pełni swoją funkcję liturgiczną w Diecezji Sandomierskiej, zanosząc Komunię św. osobom chorym i osłabionym wiekiem do domów, szpitali oraz innych tego typu miejsc.

W odpowiedzi na prośbę Księdza Biskupa z dnia 20 listopada 2017 r. o wybór i zgłoszenie godnych kandydatów, ks. rektor Wiesław Kowalewski zaproponował trzech mężczyzn, którzy zostali skierowani na specjalny kurs formacyjny (Jak poucza Instrukcja powinni to być mężczyźni  między 35 a 65 rokiem życia, którzy odznaczają się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością, poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych parafii).

Ostatecznie, dwaj panowie: Jarosław Gad i Robert Głodowski, ukończyli studium przygotowujące do funkcji Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej i podjęli posługę na terenie parafii.

Podczas niedzielnych Mszy św. 25 marca 2018 r.ks. rektor Wiesław Kowalewski przedstawił wiernym nowych Szafarzy Nadzwyczajnych i w modlitwie powszechnej uwzględnił okolicznościowe wezwanie za nich, za ich rodziny oraz za tych, którym będą posługiwali. Natomiast, w niedzielę, 21 października 2018 r., na zakończenie Misji Świętych w Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego Rytwianach, odbyło się uroczyste posłanie szafarzy do wyznaczonej im posługi w parafii.

Szafarzami posługującymi w Kościele Rektoralnym pw. Zwiastowania NMP i w Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego są:

Jarosław Gad – tel. 666 889709        Robert Głodowski – tel. 667 707 145

Drodzy Bracia i Siostry!

Skorzystajcie z ich posługi. Poproście o przyniesienie Komunii św. swoim bliskim,obłożnie chorym.

W tym celu skontaktujcie się z ks. Rektorem lub ks. Proboszczem albo bezpośrednio z Szafarzem.