Numer NIP

  Adres email *

  Nr. telefonu (wymagane w razie wyboru takiej formy kontaktu)

  liczba uczestników *

  liczba opiekunów*

  wiek/przedział wiekowy uczestników *

  data przyjazdu*

  godzina rozpoczęcia zwiedzania

  czas przeznaczony na zwiedzanie/zakup pamiątek/posiłek/wolny

  imię i nazwisko osoby zamawiającej *

  Kontakt: tel./e-mail
  telefone-mail

  czy przesłać ofertę na posiłki?
  taknie

  czy przesłać ofertę na noclegi?
  taknie

  Faktura.

  Decyzję o wystawieni faktury należy podjąć już na etapie rezerwacji a najpóźniej przed zapłaceniem zaliczki. W przeciwnym razie kwota zaliczki nie zostanie ujęta na fakturze
  NIE – wystarczy paragonTAK – proszę o wystawienie faktury