testowa


Numer NIP

Adres email *

Nr. telefonu (wymagane w razie wyboru takiej formy kontaktu)

liczba uczestników *

liczba opiekunów*

wiek/przedział wiekowy uczestników *

data przyjazdu*

godzina rozpoczęcia zwiedzania

czas przeznaczony na zwiedzanie/zakup pamiątek/posiłek/wolny

imię i nazwisko osoby zamawiającej *

Kontakt: tel./e-mail
telefone-mail

czy przesłać ofertę na posiłki?
taknie

czy przesłać ofertę na noclegi?
taknie

Faktura.

Decyzję o wystawieni faktury należy podjąć już na etapie rezerwacji a najpóźniej przed zapłaceniem zaliczki. W przeciwnym razie kwota zaliczki nie zostanie ujęta na fakturze
NIE – wystarczy paragonTAK – proszę o wystawienie faktury