To jest Ciało Moje za życie świata

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
12/01/2020
Sklepienie wypiękniało.
16/01/2020
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
12/01/2020
Sklepienie wypiękniało.
16/01/2020
Pokaż wszystko

To jest Ciało Moje za życie świata

To jest Ciało Moje za życie świata

Te słowa Pana Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana, zostały wykorzystane jako hasło rozpoczętego w grudniu ubiegłego roku w naszej sandomierskiej Diecezji, Kongresu Eucharystycznego. Jest to ważne wydarzenie odsłaniające jeszcze ważniejszą istotę – najdoskonalszy akt uwielbiający Boga. Powyższy fakt stał się inspiracją do tego, aby nie tylko poprzez uczestnictwo w proponowanych wydarzeniach pogłębiać swoją wiarę w nieustanną obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii, ale także do refleksji na temat poszczególnych jej elementów. Stąd zrodził się pomysł przedstawienia cyklu katechez dotyczących tego zagadnienia.

Sam Kongres jest nadzwyczajną formą zgromadzenia ludzi wierzących, którzy – w tym przypadku – jednoczą się wokół Wielkiej Tajemnicy Wiary, jaką jest Eucharystia. Ma on więc przede wszystkim stwarzać okazję do pogłębienia wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz do oddania Mu szczególnej czci. Ponadto jest okazją do lepszego zrozumiana Mszy Świętej, której bogactwo ukryte jest w licznych znakach, symbolach, gestach i modlitwach liturgicznych. Taka świadomość powinna przynosić wzrost naszej pobożności i aktywności duchowej, co z kolei winno mieć przełożenie na nasze życie.

Św. o. Pio mówił:

„W tych tak smutnych czasach śmierci wiary, triumfującej bezbożności, najbezpieczniejszym środkiem uchronienia się przed chorobą zakaźną, która nas otacza, jest wzmacnianie się pokarmem eucharystycznym. Rzeczą oczywistą jest, że nie może się nim wzmocnić ten, kto miesiącami nie karmi się ciałem nieskalanego Baranka Bożego.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *