10 grudnia 2018 r. zbytkowy obiekt architektury klasztornej, Pokamedulski Zespół Klasztorny Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, z dnia 10 grudnia 2018 r. został uznany za POMNIK HISTORII.

Na Galę 100 Pomników Historii na stulecie Odzyskania Niepodległości Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił wszystkich gospodarzy najważniejszych zabytków w Polsce: tych, którzy już wcześniej zostali wpisani i 14 nowych, którym podczas Gali wręczone zostały Rozporządzenia. Wśród tej grupy znalazła się Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach. Wraz z gospodarzem Pustelni, ks. rektorem Wiesławem Kowalewskim, do Warszawy pojechali: ks. Andrzej Rusak – Diecezjalny Konserwator Zabytków; ks. Leszek Pituch – Proboszcz Parafii Rytwiany; ks. Jan Wilk – były Kapelan Pustelni; Tadeusz Wrześniak – Prezes Huty Szkła, Przyjaciel Pustelni; Wiesław Woszczyna – Honorowy Prezes Stowarzyszenia Miłośników Pustelni Złotego Lasu; Barbara Jelonek – Przyjaciel Pustelni z TVP. W uroczystości brał udział także wójt Grzegorz Forkasiewicz – jako gospodarz Gminy Rytwiany.

Slajd1Slajd1
Slajd2Slajd2
Slajd3Slajd3
Slajd4Slajd4
Slajd5Slajd5
Slajd6Slajd6
Slajd7Slajd7
Slajd8Slajd8