Wniebowzięta

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
14/08/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
18/08/2019

Wniebowzięta

Miesiąc sierpień obfituje we wspomnienia i uroczystości religijne oraz patriotyczne. Wśród tych pierwszych sztandarowe miejsce zajmuje uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to nie tylko wyjątkowy dzień w kalendarzu wydarzeń pokamedulskiego klasztoru w Rytwianach. To dzień wielkiego odpustu, który wpisany jest w okoliczną tradycję od 400 lat, a więc od przybycia tutaj zakonników kamedułów. Od wielu lat corocznie 15 sierpnia do Pustelni Złotego Lasu z pięknymi bukietami kwiatów i ziół przybywają nie tylko okoliczni mieszkańcy czy pielgrzymi i wierni z różnych regionów Polski ale również z zagranicy.

Chociaż tajemnica wniebowzięcia Maryi nie jest bezpośrednio wyrażona w Piśmie Świętym, od najdawniejszych jednak czasów należy do skarbca wiary i z radością wyznawana jest przez chrześcijan. Tradycja przekazywana w Kościele z pokolenia na pokolenie, a sięgająca czasów apostolskich głosi, że Maryja umarła w otoczeniu Apostołów i została złożona w grobie. Kiedy później otwarto Jej grób, okazało się, że zamiast ciała Maryi Apostołowie znaleźli w Jej grobie kwiaty. Stąd wywnioskowali, że Jej ciało zostało wzięte do nieba. Z chwilą wniebowzięcia Maryi uzyskaliśmy w niebie potężną wspomożycielkę i orędowniczkę, która zawsze gotowa jest wstawiać się za nami przed tronem Boga.

Uroczystość Wniebowzięcia Maryi z czasem coraz mocniej wpisywała się w tradycję ludową, a w związku z tym, że obchody przypadają na zakończenie żniw i innych prac na roli stare przysłowie ludowe głosi – „Na Wniebowzięcie – zakończone żęcie”. Jest to więc okazja, aby podziękować za zbiory i prosić o błogosławieństwo na dalsze prace.

15 sierpnia to dzień, w którym wspominamy także zwycięską bitwę warszawską z 1920 roku. Jest to zarazem Święto Wojska Polskiego. Nie możemy więc zapomnieć o gorącej modlitwie w intencji naszej Ojczyzny.

Wdzięczni Bogu i Jego Matce, miejmy nadzieję, że kiedyś w wieczności, Maryja przedstawi nas Bogu z naręczem dobrych uczynków, pięknego naszego życia zgodnego z wyznawaną wiarą i przykazaniami. Niech Maryja Wniebowzięta umacnia w nas nadzieję, że kiedyś i my jako zbawieni znajdziemy się w domu Ojca w Ojczyźnie niebieskiej.

Na zdjęciu: „Wniebowzięcie NMP” (fresk z odnowionego sklepienia w nawie głównej)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.