Wolność dana i zadana

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
10/11/2019
„Bór” zainaugurował
10/11/2019
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
10/11/2019
„Bór” zainaugurował
10/11/2019
Pokaż wszystko

Wolność dana i zadana

Wolność dana i zadana

Listopadowe pielgrzymowanie po cmentarzach prowadziło nas nad groby tych, którzy przed nami byli pełni zatroskania o losy naszych rodzin i naszej Ojczyzny. Wiele kamiennych epitafiów na naszych cmentarzach i w świątyniach przypomina, że nieśmiertelną jakością ludzkiego życia jest patriotyzm. To dobrze, że nie przechodzimy obojętnie nad grobami tych, którzy wypełnili swoje życie ofiarną służbą Ojczyźnie.

Czy jednak ktokolwiek przypuszczał, że aby „Polska nie zginęła” również nam, koniecznie trzeba uczyć się i ciągle przypominać o miłości do Ojczyzny i ojczystych wartości? Jakże aktualne i dzisiaj są dla nas słowa Prymasa Tysiąclecia, Stefana kardynała Wyszyńskiego, który przez całe dziesięciolecia przypominał i nauczał nas, swoich rodaków: „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie, kulturze narodowej i polskiej… Stąd istnieje obowiązek obrony kultury rodzimej… Mamy obowiązek chrzcić i nauczać Naród polski oraz upominać się o uszanowanie naszej kultury rodzimej, narodowej, abyśmy nie musieli kochać najpierw wszystkich narodów, a potem dopiero na zakończenie, czasami od święta, i Polskę”. (S. Wyszyński, Prosimy – wymagamy – żądamy, Kraków 12 maja 1974)

Jesień 1918 roku to jeden z najważniejszych momentów naszej narodowej historii. Pokazuje sprawczą moc Polskiego narodu i jego siłę jeśli mądrze zostanie wykorzystana. Módlmy się dzisiaj o dobre wykorzystywanie tej siły i mądrości, bo wywalczona przez naszych przodków wolność i niepodległość jest nam nie tylko dana ale także zadana!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *