Wreszcie dobrze odwodniony kościół.

Niecodzienna wizyta Andrzejów.
16/10/2020
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
18/10/2020
Niecodzienna wizyta Andrzejów.
16/10/2020
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
18/10/2020
Pokaż wszystko

Wreszcie dobrze odwodniony kościół.

Wreszcie dobrze odwodniony kościół.

Wiele lat trwała walka o osuszenie o odwodnienie naszego kościoła.

Kolejne etapy izolowana, odkopywania, odprowadzania wody z rynien i wiele innych, poprawiały co prawda sytuację ale nie przynosiły ostatecznego rezultatu.

Wreszcie p. Świętokrzyska Wojewódzka Konserwator Zabytków Anna Żak-Stobiecka, wzięła sprawy w swoje ręce i zaprosiła do Rytwian najlepszego specjalistę w dziedzinie zabezpieczeń obiektów zabytkowych. Pani profesor dr hab. Bogumiła J. Rouba z Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka dwóch prac, „Ogrzewanie – problem opiekuna kościoła” oraz Zawilgocenie – problem opiekuna kościoła”, postawiła sprawę zdecydowanie i jasno: rozebrać kamienną opaskę wokół ścian kościoła i położyć trawę. Przedstawione argumenty były na tyle przekonujące, że następnego dnia po wyjeździe Pani Profesor zabraliśmy się za prace.

Teraz obserwujemy sytuację i z nadzieją czekamy na dobre rezultaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *