Żaden sługa nie może dwom panom służyć

Pielgrzymi u św. Jana Gwalberta
25/05/2022
Anna, wynagrodzicielka
27/05/2022

„Żaden sługa nie może dwom panom służyć”

Jesteśmy bardzo zaradni, kiedy chodzi o nasze sprawy materialne. Gorzej jest, kiedy chodzi o naszą duszę. Mamonie poświęcamy tyle czasu, że braknie go na modlitwę, udział we mszy św., spowiedzi. Dla Boga pozostaje jedna setna naszego czasu. Chrystus stawia sprawę jasno – albo Bóg, albo Mamona. Obu panom służyć nie można. Przysłowie powiada: „Bogu świeczka, a diabłu ogarek” i „diabłu dwie świeczki, Bogu jedna”. Boże udziel łaski, abym palił świeczkę tylko Tobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.