ZMARTWYCHWSTANIE

ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
04/04/2021
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
11/04/2021
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
04/04/2021
ks. dr Lucjan Bielas – UP JPII
11/04/2021
Pokaż wszystko

ZMARTWYCHWSTANIE

ZMARTWYCHWSTANIE

Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. Faktem wobec którego mona przy- jąć bardzo róne postawy. Mona przede wszystkim udawanigdy nie miało miejsca. Ludzie są dobrzy w udawaniu, e pewne fakty nie miałmiejsca. Myśląe jak będą wobec niektórych wydarzeń okazywać obojtnośćnie będą o nich mówić i myle, to te fakty przestaną istnie. Całkiem sporo ludzi na wiecie myli, e historia jest zbiorem faktów dla nich wygodnych i e mogą ją dowolnie kształtowa. Tak postpili owi faryzeusze, którzy rzymskim stranikom grobu Chrystusa dali pienidze i kazali rozpowiadae ktoś wykradł ciało Jezusa. I w pewnym sensie odnieli sukces. Bo nie brak i dzi, dwa tysice lat póniej ludzi, którzy nie przyjmują faktu zmartwychwstania do wiadomoci.

Mona też na zmartwychwstanie zareagować tak, jak to zrobiła w pierwszej chwili Maria Magdalena. Odkrye coś się stało, ale zamiast stwierdzi, co naprawdę zaszło, od razu zinterpretować po swojemu i biegajc wokół budzić niepokój rónych ludzi. Maria Magdalena zareagowała tak bardzo po ludzku, przyziemnie, bez odniesienia do wiary. Nie ma ciała Jezusa? To znaczy, e ktoś je zabrał, przeniósł, schował. Na szczęście dla niej, Maria Magdalena nie zatrzymała się na tym poziomie.

Mona też wobec zmartwychwstania postpić tak, jak ów drugi ucze, który razem z Piotrem biegł do grobu. Mona się zaciekawić i biec, aby się czegoś dowiedzie, ale w bliskoci zmartwychwstania nagle się zatrzyma, jakby tuż przed met. Mona nawet zajrze, zobaczyć i… czekać co zrobi, co powiedzą inni. Znów bez odniesienia do wiary. Znów przyziemnie.

Mona wreszcie postpić tak, jak postpił Piotr. Spokojnie, ale też z odwagą nie tylko przybiec do pustego grobu, nie tylko zajrzeć do niego nie przekraczajc progu, ale również wejść i przekonać się osobicie, e to, co zapowiadał wielokrotnie Jezus i Pismo wite właśnie nastpiło.

Nie ma Go tu. Zmartwychwstał. Ale eby w to uwierzy, trzeba nie tylko zajrze, trzeba osobicie wejść do grobu. Tak, jak ów drugi uczeń towarzyszcy Piotrowi, który uwierzył dopiero, gdy wszedł do grobu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *