Zwiedzanie

Zwiedzanie z przewodnikiem 2020

Zwiedzanie Pustelni z przewodnikiem daje szansę poznania niezwykłej, 400 letniej historii śladami Ojców Kamedułów poprzez zakamarki klasztornych ścieżek i sprawia, że wizyta w XVII w. Pokamedulskim Zespole Klasztornym staje się jedyna w swoim rodzaju.

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach od 10 grudnia 2018 r. znajduje się na liście Pomników Historii jako zabytek o znaczeniu ponadregionalnym, o szczególnych walorach historycznych, naukowych i artystycznych, mający znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Kościół jest perłą architektury baroku, zachwyca swoim wnętrzem, kompozycją przestrzenną, harmonijnie połączoną z naturalnym otoczeniem. Całość stanowi wzorcowy przykład eremu kamedulskiego, wzniesionego według szczegółowych i wymagających przepisów zakonnych odnoszących się do topografii, architektury i rozplanowania obiektów klasztornych.

Oferta dostępna jest od kwietnia do września w dni powszednie w godz. 8.00 – 18.00; niedziele i święta od 12.00 – 18.00; od października do marca w godz. 8.00 – 16.00; w niedziele i święta od 12.00 – 16.00. Istnieje możliwość zwiedzania w języku angielskim po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją, tel. 15 864 77 95; e-mail: recepcja@pustelnia.com.pl.

Od wiosny 2020 r. udostępniony do zwiedzania będzie Erem Tęczyńskiego: refektarz gościnny z kominkiem i oryginalnymi stiukami Jana Baptysty Falconi’ego (zwiedzanie samodzielne) oraz kapliczka z pozostałościami dekoracji i widocznymi rysunkami technicznymi (zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem)

Czas zwiedzania z przewodnikiem:

Obiekt
zwiedzanie normalne
zwiedzanie szybkie
Powitanie i wstęp. (trzy bramy, koło, dziedziniec, figury św. Agaty i św. Barbary)
5 min
-
Zwiedzanie kościoła. (nawa główna, chór zakonny, kapitularz, krypta Radziwiłłów, zakrystia, lawaterz, kaplica św. M. Magdaleny, kaplica św. Romualda, krypta Opalińskich, kaplica św. Jana Chrzciciela)
20 min
15 min
Muzeum serialu „Czarne chmury”
10 min
-
Erem Tęczyńskiego, Eremitorium i domki pustelnicze
5 min
-
Galeria Kamedulska
10 min
10 min
Ogrody klasztorne
5 min
-
Refektarz ze studnią kamedulską
5 min
5 min
RAZEM CZAS ZWIEDZANIA
1 godz.
30 min