Galeria kamedulska

Galeria Kamedulska

muzeum, archiwum, biblioteka, czytelnia

Materialne pamiątki przeszłości Pustelni Złotego Lasu zostały zgromadzone i są dostępne dla zwiedzających w Galerii Kamedulskiej, dawnym Domu Braci Konwersów. Znajduje się tu muzeum,
w którym odtworzono celę kamedulskiego mnicha z początku XVIII wieku wraz z całym wyposażeniem.

Obecnie znajduje się tutaj wystawa archeologiczna złożona z pamiątek odkrytych w wyniku badań archeologicznych przeprowadzonych w 2014 roku. Wśród nietuzinkowych eksponatów znajdują się fragmenty naczyń ceramicznych, elementy zastawy stołowej, płytkie misy wykonane w technice mijoliki, szkło – taflowe jak i naczyniowe, zestaw 4 wklęsło – wypukłych butelek szklanych odnalezionych w piwniczce jednego z domków eremickich, itp. W obrębie zabudowań eremickich pojawiły się także przedmioty użytkowe wyeksponowane na wystawie, nierozerwalnie związane
z życiem codziennym mnichów, ich obowiązkami, pełnionymi w klasztorze funkcjami, ale także przyzwyczajeniami czy wspomnieniami z dawnego życia poza murami klauzury. 

Część Galerii

stanowią także archiwum, biblioteka i czytelnia

gdzie są gromadzone i udostępniane archiwalia związane z historią tego miejsca, literatura naukowa i popularno-naukowa z zakresu historii monastycyzmu, dziejów regionu a także publikacje i albumy o Pustelni, przewodniki i informatory turystyczno – krajoznawcze. Odbywają się tu spotkania zespołu redakcyjnego „Echo Pustelni” – kwartalnika Pustelni Złotego Lasu, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje i wieczory tematyczne,
a także lekcje z zakresu historii, sztuki czy kultury staropolskiej. 

W dawnym refektarzu znajduje się zimowa sala Szkoły Pisania Ikon.

Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

Pustelnia Złotego Lasu zlokalizowana jest 3 km na wschód od miejscowości gminnej Rytwiany, w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Rytwiany leżą w ciągu drogi wojewódzkiej 764 w odległości ok. 5 km od Staszowa i 14 km od Połańca.


Tarcza Finansowa 2.0 Funduszu Rozwoju dla Mikro, małych i średnich firm

© 2024 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres

left
right
Dorosłych
-
+
Zamknij