Stowarzyszenie miłośników pustelni złotego lasu

Misją i celem stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu powstało w 2003 z inicjatywy biskupa Sandomierskiego i skupia osoby zaangażowane w odbudowę oraz rozwój pokamedulskiego  klasztoru.

jest prowadzenie działalności na wzór dawnej pustelni, otoczenie opieką zabytkowego klasztoru, pozyskiwanie środków finansowych na konserwację i odbudowę obiektu, ochrona dziedzictwa kulturowego barokowego zabytku.

Kamedulska idea życia monastycznego według benedyktyńskiej reguły "Ora et labora", położenie w przestrzeni śródleśnej i pielęgnowana tu przez wieki cisza przetrwały i nadal kształtują tożsamość tego miejsca.

Działalność stowarzyszenia realizowana jest z zachowaniem harmonii na wzór życia pustelniczego łącząc różne obszary komplementarne dla siebie.

Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną oraz współpracuje z innymi ułatwiając dostęp do poznawania pokamedulskiego klasztoru i jego bogatej historii współczesnemu człowiekowi. Stowarzyszenie prowadzi także działalność terapeutyczną, społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą oraz charytatywno - opiekuńczą.

Deklaracja przystąpienia

Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

Pustelnia Złotego Lasu zlokalizowana jest 3 km na wschód od miejscowości gminnej Rytwiany, w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Rytwiany leżą w ciągu drogi wojewódzkiej 764 w odległości ok. 5 km od Staszowa i 14 km od Połańca.


Tarcza Finansowa 2.0 Funduszu Rozwoju dla Mikro, małych i średnich firm

© 2024 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres

left
right
Dorosłych
-
+
Zamknij