Uniwersytet Ludowy

W rytwiańskiej Pustelni Złotego Lasu

swoje działania rozpoczął Uniwersytet Ludowy im. M. Radziwiłła Memento Vitae w ramach realizowanego projektu we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetu Ludowego na lata 2020 – 2030. Projekt realizowany jest w partnerstwie. 

Idea działań uniwersytetu

to oferta rozwojowa dla każdego, kto korzystając z tradycji miejsca, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, chce doświadczyć rozwoju osobistego i społecznego poprzez udział w kursach lub warsztatach w latach 2023 - 2025:

  • spotkanie ze sztuką Szkoła Pisania Ikon to poznawanie etymologii i techniki pisania ikon, ich symboliki i znaczenia w dialogu z Bogiem, to sztuka kontemplacji piękna, boskości i odkrywania duchowości w pisaniu ikon,

  • z naturą – hortiterapia, to szukanie harmonii człowieka z naturą i budowanie sztuki życia na cyklu natury w duchu tradycji kamedulskich,

  • kurs i warsztaty „W zdrowym ciele zdrowy duch”, to kurs zdrowego żywienia z fitoterapią i treningiem rozwojowym, warsztaty ruchowe z treningiem interpersonalnym i stylem życia oraz dietą św. Hildegardy z Birgen,

  • kurs dla seniorów z elementami psychogerontologii to zrozumienie i przygotowanie do starości,

  • kurs na dobrostan to poszukiwanie równowagi i dbałość o zdrowie psychiczne i o CUD (ciało, umysł, ducha).

Uniwersytet Ludowy

jest pozaszkolną placówką edukacji dorosłych i młodzieży prowadzoną metodą grundvigiańską. Szczególny nacisk kładziemy na: konieczność kształtowania świadomości własnej tożsamości, wartości i godności, na formowanie postaw społecznych, patriotycznych i obywatelskich. Podstawowe założenia tej metody stawiają sobie za cel m.in. aktywne uczestnictwo i wyróżniają się holistycznym podejściem do uczenia się, partnerstwem nauczycieli i uczestników oraz uczeniem się przez praktykę.

Działalność Katolickiego Uniwersytetu Ludowego

 oparta jest na trzech filarach:

  • formacja religijno-moralna słuchaczy, poprzez upowszechnianie chrześcijańskich wartości,

  • wysokiej jakości edukacja, w tym ćwiczenia praktyczne oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych i naukowych,

  • kultywowanie tradycji, obrzędów, zwyczajów i uroczystości: religijnych, patriotycznych i narodowych.

Ojczyzną Uniwersytetów Ludowych jest Dania, kraj o niezwykle bogatej historii, tradycji i kulturze. Koncepcję funkcjonowania Uniwersytetów Ludowych stworzył Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundtvig – poeta, pastor, polityk i pedagog narodu duńskiego. 

Szkoła dla życia

Swoją koncepcję „szkoły dla życia” przedstawił po raz pierwszy M.F.S. Grundtvig w opublikowanym w 1832 r. dziele pt. „Mitologia Północy”. Wyszedł on z założenia, że do takiej szkoły powinni nieustannie powracać i czerpać z niej natchnienie wszyscy, którzy swoje życie pragną wypełnić konkretnymi treściami W prekursorskim dorobku myśli pedagogicznej Grundtviga naczelne miejsce zajmuje zasada wzajemnego oddziaływania, która wytwarza osobowe relacje między nauczycielem a słuchaczem. Zadaniem nauczyciela powinno być przede wszystkim rozbudzanie naturalnego potencjału rozwojowego słuchacza. To wzajemne oddziaływanie zakłada rezygnację z podręcznika i słowa pisanego na rzecz „żywego słowa”, które ma moc kształtować wnętrze słuchacza. Grundtvig stworzył bardzo ciekawą i nowoczesną koncepcję wyższej szkoły ludowej, której zadaniem jest upodmiotowienie narodu. 

Warto więc wskazać na najważniejsze jej elementy

Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

Pustelnia Złotego Lasu zlokalizowana jest 3 km na wschód od miejscowości gminnej Rytwiany, w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Rytwiany leżą w ciągu drogi wojewódzkiej 764 w odległości ok. 5 km od Staszowa i 14 km od Połańca.


Tarcza Finansowa 2.0 Funduszu Rozwoju dla Mikro, małych i średnich firm

© 2024 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres

left
right
Dorosłych
-
+
Zamknij