Izba Pamięci Radziwiłłów

Koncepcja wystawy

W 3 salach Galerii Kamedulskiej została zaplanowana wystawa czasowa - Izba Pamięci Radziwiłłów w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Koncepcja wystawy uwzględnia prezentację w formie nowatorskiej koncepcji dziejów rodu Radziwiłłów i ich związek z zabytkowych obiektem - XVII w. pokamedulskim zespołem klasztornym Pustelnią Złotego Lasu w Rytwianach. Na wystawie znajdą się oryginalne pamiątki - eksponaty przekazane przez Radziwiłłów m.in. fotografie, obrazy, listy, pamiątki rodzinne, zabytkowe meble. Dodatkowo pojawią się wywiady z mieszkańcami Rytwian oraz przedstawicielami rodu ukazujące świadomość historyczną i tożsamość kulturowo-narodową Małej Ojczyzny.

Cel wystawy

Celem wystawy jest prezentacją historii rodu Radziwiłłów związanych od 1898 z Rytwianami, i ich związek z XVII w. pokamedulskim zespołem klasztornym Pustelnią Złotego Lasu.

To Radziwiłłowie w 1935 roku jako właściciele Rytwian przekazali dobra pokamedulskie na rzecz diecezji sandomierskiej ratując obiekt przed ruiną. Obecnie w kościele znajduje się krypta, w której spoczywają Maciej Radziwiłł z żoną Różą z Potockich oraz ich syn Artur Radziwiłł z żoną Krystyną. Książe Artur jako bohater narodowy zginął w Ołtarzewie na polu walki w 1939 roku, a pośmiertnie prochy zostały przeniesione do Rytwian. 

Przedstawiciele rodu Radziwiłłów

Rodzinny grobowiec Radziwiłłów znajduje się tuż za ogrodzeniem kościoła, na cmentarzu parafialnym. Przedstawiciele rodu Radziwiłłów do dzisiaj związani są blisko z klasztorem, to tutaj zawierają śluby i przeżywają wspólnie rocznice ważnych wydarzeń rodzinnych.

Stąd Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach jest najwłaściwszym miejscem prezentującym historię rodu Radziwiłłów w regionie świętokrzyskim.

Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

Pustelnia Złotego Lasu zlokalizowana jest 3 km na wschód od miejscowości gminnej Rytwiany, w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Rytwiany leżą w ciągu drogi wojewódzkiej 764 w odległości ok. 5 km od Staszowa i 14 km od Połańca.


Tarcza Finansowa 2.0 Funduszu Rozwoju dla Mikro, małych i średnich firm

© 2024 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres

left
right
Dorosłych
-
+
Zamknij