Wspólnota Św. Rity

Wspólnota św. Rity

O wspólnocie św. Rity:

  • W Bogu staramy się odnajdywać kochającego Ojca

  • W Jezusie Chrystusie odkrywamy Przyjaciela, który pomaga nam przezwyciężać ciężkie chwile w życiu i nieść innym radość, uśmiech i nadzieję

  • Duch Święty jest naszym natchnieniem, wszystko co się zadzieje, niech przyniesie chwałę Panu

  • Oddajemy się opiece Maryi, bo jest naszą Mamą – 12.00 w południe łączymy się duchowo w modlitwie "Anioł Pański”

  • Mamy cudowną Patronkę - św. Ritę z Cascii - jest opiekunką chorych, rannych, osób poniżanych i matek, potężną orędowniczką w sytuacjach trudnych, beznadziejnych i w problemach małżeskich. Uważamy ją za opiekunkę naszej wspólnoty i powierniczkę w codziennych sprawach. Chcemy - tak jak św. Rita - wierzyć, że największym pięknem jest piękno duszy miłującej Jezusa

  • Modlimy się za potrzebujących i za siebie nawzajem, rozważamy słowa Pisma Świętego, wspólnie przeżywamy Eucharystię, uczestniczymy w katechezach i konferencjach, angażujemy się w dzieła i razem aktywnie spędzamy wolny czas.

Wspólnota św. Rity została powołana w 2023 roku przez ks. kanonika Wiesława Kowalewskiego, obecnego rektora Kościoła Rektoralnego pw. Zwiastowania NMP w Rytwianach. zapraszamy do udziału.

Tradycja

W 2022 roku do pokamedulskiego klasztoru trafiły z Włoch relikwie św. Rity z Cascii. Dokładnie kilka miesięcy później w ogrodach klasztornych ustawiona została figura św. Rity oraz kartusz z wizerunkiem świętej umieszczony w chórze zakonnym obok relikwii świętej ufundowane przez członków wspólnoty. Znajduje się tam też skrzynka z intencjami, które są odczytywane podczas nabożeństwa do św. Rity każdego 22 dnia miesiąca.

Tradycją jest już, że 22. dnia każdego miesiąca odprawiane jest nabożeństwo do naszej Patronki z poświęceniem róż oraz odczytywane są intencje za wstawiennictwem świętej. Dodatkowo od lutego do maja odprawiamy 15 czwartków do św. Rity.

Dziękujemy wszystkim za to, co zrobili, aby nasza wspólnota mogła rozkwitnąć, jak róża w środku zimy i wszystkich zainteresowanych wspólną modlitwą

Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

Pustelnia Złotego Lasu zlokalizowana jest 3 km na wschód od miejscowości gminnej Rytwiany, w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Rytwiany leżą w ciągu drogi wojewódzkiej 764 w odległości ok. 5 km od Staszowa i 14 km od Połańca.


Tarcza Finansowa 2.0 Funduszu Rozwoju dla Mikro, małych i średnich firm

© 2024 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres

left
right
Dorosłych
-
+
Zamknij