Aktualności

Ja też jestem dzierżawcą

(Iz 5, 1-7; Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43)

Pan Jezus, opowiadając przypowieść o nieuczciwych dzierżawcach winnicy, adresuje ją nie tylko do ówczesnych swoich słuchaczy, czyli arcykapłanów i starszych ludu, ale też do każdego z nas. Ludzie świątyni mogli bez wysiłku uchwycić zarzut, że Bóg ich wybrał, obdarzył zaufaniem, a kiedy dopominał się przez proroków o sprawiedliwą postawę, reagowali agresją. W tej części przypowieści, która mówi o konsekwencjach, jakie spadną na nieuczciwych dzierżawców po zamordowaniu syna właściciela, Jezus, po mistrzowsku, wydobywa od słuchaczy sprawiedliwą ocenę. To właśnie oni mówiąc: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze,  wydali na siebie sprawiedliwy wyrok, który Jezus jasno wyartykułował: Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Dla nas zaś jest oczywiste, że Jezus mówi sam o sobie, jako Synu Bożym. Posłużenie się przez Niego fragmentem Psalmu 118, nie pozostawia wątpliwości: Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach.

To dla mnie oznacza, że ja jestem uczestnikiem tej nowej dzierżawy, będącej w zarządzie Zmartwychwstałego Syna Bożego. Jest to dla mnie zarówno zaszczyt, jak i odpowiedzialność. Ten rodzaj uprawy został bardzo celnie określony przez samego Jezusa: Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Św. Augustyn ujął tę samą prawdę, trafnym stwierdzeniem: Bóg nas uprawia jak pole, aby nas udoskonalić.  Mamy  możliwość zjednoczenia z Chrystusem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zarówno przez przyjęcie Jego nauki i Jego obecności w Eucharystii. Mamy możliwość nieustannego nawracania się i oczyszczania w Sakramencie Pokuty. Na tej współpracy z Nim polega nowa dzierżawa, nowa budowla, której On jest kamieniem węgielnym.

Tymczasem wielu współczesnych dzierżawców mówi, że oni mają prawo ustalania własnych reguł dzierżawy. Nic głupszego nie można powiedzieć. Właśnie dzisiaj, dziedzic, Syn Boży, Jezus Chrystus, wyraźnie daje do zrozumienia, że z prostej logiki wynika, iż sąd będzie i to nie na zasadach wymyślonych przez dzierżawców, ale na zasadach ustalonych przez właściciela winnicy.  Dla tych głupców Miłosierny Jezus ma dzisiaj jedną perspektywę: Nędzników marnie wytraci!

Ks. Lucjan Bielas


Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

Pustelnia Złotego Lasu zlokalizowana jest 3 km na wschód od miejscowości gminnej Rytwiany, w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Rytwiany leżą w ciągu drogi wojewódzkiej 764 w odległości ok. 5 km od Staszowa i 14 km od Połańca.


Tarcza Finansowa 2.0 Funduszu Rozwoju dla Mikro, małych i średnich firm

© 2024 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres

left
right
Dorosłych
-
+
Zamknij