Aktualności

Rozważanie do Ewangelii na XXVIII Niedzielę Zwykłą 15 października 2023r.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

            Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

            Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni.

            Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

            Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych» [Mt 22, 1-14].

 

Stawienie się w obecności Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz z Nim rozmawiał i słuchał tego, co On ma Ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Proś, aby On pomógł Ci przeżyć to spotkanie jak najowocniej, w możliwie największym otwarciu na Słowo Boże.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu (św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Prośba o owoc tej modlitwy: o serce otwarte i gotowe do działania na wołanie Króla.

Obraz do modlitwy: wyobraź sobie historię opowiedzianą przez Jezusa. Samego Króla i Jego Syna, przygotowania do uczty weselnej, posłańców, którzy na nią zapraszają. Postaraj się zobaczyć samego siebie – gdzie jesteś w tej scenie?

 

  1. Zaproszenie dla ludzi wolnych.

            Gody weselne trwały od 7 do 14 dni, i ich szczytem była właśnie uczta weselna. Uczestnikami tego wydarzenia jako goście, byli tylko ludzie wolni – tacy, którzy mieli możność odpowiedzenia na zaproszenie.

            Zapraszający chciał być zaszczycony ich obecnością, ale ostatecznie decyzja
o udziale w tym wydarzeniu należała do zapraszanych.

            Tak samo jest z Bogiem. Kieruje On zaproszenie właśnie do Ciebie – zaproszenie do relacji z Nim, do zasiadania z Nim przy wspólnym stole, do przyjaźni. On jest otwarty i pierwszy wyszedł z inicjatywą. Odpowiedź jednak zależy od Ciebie.

            Spróbuj popatrzeć na miniony tydzień. Było w nim wiele zaproszeń, które Bóg kierował do Ciebie – na bardzo różne sposoby – postaraj się zobaczyć, jakie to były zaproszenia i jak na nie odpowiadałeś?

            Jak korzystałeś z daru wolności? Jakie były kryteria Twoich wyborów? Co Tobą kierowało w podejmowaniu decyzji?

 

  1. Pola, handel, śmierć.

Dwa razy Król z dzisiejszej perykopy zapraszał tych samych ludzi. Jest Królem pokornym i cierpliwym, posyła swoje sługi najpierw jeden raz, potem drugi, przypomina i zachęca. Zaproszeni jednak co innego wybrali – swoje sprawy, dobra materialne, a w złości niektórzy pozabijali zapraszających na ucztę, tak jakby nie rozpoznali, kto ich wzywa i zaprasza.

Zastanów się – co aktualnie zaprząta Twoje serce, jakie sprawy, wydarzenia, osoby są na dziś najważniejsze? Co sprawia, że to właśnie koncentruje Twoją uwagę? Dlaczego to jest takie ważne, istotne dla Ciebie? Porozmawiaj o tym wszystkim
z Panem Jezusem. Możesz Mu oddawać to wszystko – sprawę za sprawą, osobę za osobą, wydarzenie po wydarzeniu – po to, aby uzyskać właściwą perspektywę, aby zobaczyć jakie przestrzenie wymagają uporządkowania, by móc odpowiadać na wołanie Króla, a nie zajmować się sprawami drugorzędnymi.

Czy jest coś, co tak dalece Cię absorbuje, że już nie potrafisz rozpoznać zapraszającego na ucztę?

 

  1. Sala weselna i szata godowa.

            Samo wejście do sali weselnej jeszcze nie jest gwarantem, że się tam zostanie na uczcie – Król wypatrzył tego, który przyszedł nieprzygotowany, niechlujny, zaniedbany. Uczta weselna, to nie miejsce dla przypadkowych przechodniów. Król co prawda otworzył podwoje dla innych, niż tych, do których skierował dwa pierwsze zaproszenia – ale wcale nie obniżył wymagań – nadal strój weselny jest niezbędny.

            Zapytaj Jezusa – co będzie takim strojem dla Ciebie? Jak Jezus chciałby Cię widzieć przygotowanego do udziału w spotkaniu z Nim? Co będzie według Niego odpowiednim strojem weselnym na każde Wasze spotkanie?

            Zachęcam Cię, na zakończenie tej modlitwy, do szczerej rozmowy z Panem, do oddania Mu tego wszystkiego, co udało Ci się dzięki Jego łasce zobaczyć, w czasie tej modlitwy. Zwróć uwagę, aby ta rozmowa miała związek z Twoimi refleksjami na medytacji. Pomyśl także o tym, co ta modlitwa zmieni w Twoim życiu? Warto wciąż przypominać sobie, że spotkania z Jezusem na modlitwie mają prowadzić do realnych zmian w życiu, do nawrócenia. Zastanów się nad tym, jaki konkret z tej modlitwy bierzesz do swojego życia. Zapytaj Jezusa, jak On to widzi, co z Jego perspektywy byłoby dla Ciebie ważne w tym czasie.

            Swoje spotkanie z Panem zakończ modlitwą: Ojcze nasz…

            Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitwy, niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek. Tak, abyś mógł wrócić do tego, co stało się Twoim doświadczeniem
w spotkaniach z Jezusem.

Anna, wynagrodzicielka


Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

Pustelnia Złotego Lasu zlokalizowana jest 3 km na wschód od miejscowości gminnej Rytwiany, w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Rytwiany leżą w ciągu drogi wojewódzkiej 764 w odległości ok. 5 km od Staszowa i 14 km od Połańca.


Tarcza Finansowa 2.0 Funduszu Rozwoju dla Mikro, małych i średnich firm

© 2024 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres

left
right
Dorosłych
-
+
Zamknij