Aktualności

Odpust 23

ODPUST, 15 sierpnia 2023 roku. Powitanie uczestników: Andrzej Bryk.

Każdego roku, gdy gromadzimy się 15 sierpnia na klasztorny Odpust ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, uświadamiamy sobie jakie bogactwo historii kryje to wydarzenie. Najpierw była fundacja. W 1617 roku bracia Tęczyńscy postanowili ofiarować dla Kamedułów klasztor – pustelnię i uposażyć ją utrzymaniem przez dobra kilku okolicznych wiosek. W roku 1621, przedstawiciele zakonu i fundator wybrali się tu do lasu i wytyczyli miejsce pod budowę. Pierwsi kameduli przybyli tu na stałe w roku 1624 i 1 maja, zaproszony z Krakowa biskup wmurował i poświęcił kamień węgielny. Dokładnie za rok będziemy świętować okrągłą rocznicę czterystu-lecia sprowadzenia kamedułów do Rytwian. Już dziś na ten wyjątkowy odpust w 2024 roku i na uroczystości jubileuszowe – zapraszamy.

Prace budowlane  trwały 13 lat – do roku 1637. Właśnie wtedy, 27 września odbył się tu pierwszy odpust. Klasztorowi nadano miano eremus silvae aureae czyli pustelnia w złotym lesie a kościołowi przypisano tytuł Zwiastowania Panny Maryi. Dziś więc, jak łatwo policzyć to już 386 odpust, który świętujemy tak jak nasi przodkowie nawet, gdy po represjach zaborców klasztor zamknięto a zakonników wyrzucono.

Ten temat i wiele innych faktów historycznych z dziejów klasztoru będzie przedmiotem konferencji naukowej, którą planujemy na wrzesień, w przyszłym roku. Już dziś dziękujemy i jednocześnie serdecznie witamy i pozdrawiamy – główną organizator tego naukowego wydarzenia – panią profesor Jolantę Marszalską, prawie rodaczkę z niedalekiego, bliskiego nam Tarnowa, która jest profesorem historii na UKSW. Na konferencję zapraszamy w dniach 12-13 września 2024 roku a dziś panią profesor witamy serdecznie.

A z kolejnych referatów podczas konferencji dowiemy się zapewne, że po latach upadku i zapomnienia klasztor otrzymał drugie życie, gdy książę Artur Radziwiłł wystarał się aby w 1935 roku powstała tu parafia, którą kierowali kolejni proboszczowie aż do lat nam współczesnych, gdy w latach 1960 – 2007 pracował tu z wielkim poświęceniem ks. kanonik Adam Łęcki. Jego mozolnym zabiegom zawdzięczamy, to zwłaszcza, że kościół, przetrwał i dziś możemy cieszyć się jego pięknem, które odzyskuje przez ostatnie 20 lat.

Jest to zasługą już naszych czasów, że trwają nieustannie prace konserwatorskie, powstał piękny ośrodek dla turystów i pielgrzymów. Zabytek zyskał zaszczytne miano pomnika historii dla kultury i dziedzictwa narodowego. Znawcy sztuki pochylają się z uznaniem i szacunkiem nad każdym odnawianym detalem. Jako mieszkańcy tego regionu jesteśmy dumni, że na naszym terenie mamy tak cenny diamencik barokowej sztuki i architektury.

Drodzy Goście, uczestnicy tegorocznych uroczystości odpustowych! W imieniu gospodarza tego miejsca, księdza rektora Wiesława Kowalewskiego i jego współpracowników, do grona których i ja z radością należę, mam zaszczyt bardzo serdecznie was powitać. Dziś łączy nas cześć do Matki Bożej, której święto Wniebowzięcia obchodzimy. Przychodzimy tu, aby to Jej – Matce Bożej ZIELNEJ, podziękować za owoce naszego życia i naszej pracy. Jedni za swoje rodziny, za piękne zdrowe dzieci i wnuki, inni za życie swoich przodków którzy już odeszli, jeszcze inni za szczęśliwe życie rodzinne i małżeńskie, my za owocne prowadzenie spraw naszej pustelni a wszyscy razem za tegoroczne plony, które z trudem w tym roku zbieramy. Matce Bożej przynosimy zioła, kwiaty, owoce a i kłosy zbóż aby Jej podziękować i podzielić się, by nikomu ich nie brakowało. Składamy te bukiety u stóp Maryi, by tak jak kiedyś w Kanie Galilejskiej przedstawiła Synowi – Jezusowi, nasze potrzeby i zapewniła obfitość Jego błogosławieństwa.

Jest to główna intencja tej uroczystej, koncelebrowanej Sumy Odpustowej, której przewodniczy nasz gość, ks. profesor doktor habilitowany Waldemar Graczyk, – dziekan Wydziału Nauk Historycznych na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Wszyscy serdecznie księdza profesora witamy i dziękujemy za Słowo Boże i modlitwę.

Jak zawsze przy tej okazji wspominamy naszych zmarłych przyjaciół, dobrodziejów, fundatorów a zwłaszcza kapłanów. Niedawno obchodziliśmy rocznicę śmierci zasłużonego proboszcza – ks. Adama Łęckiego.

Także wiele innych intencji do modlitwy nam dziś towarzyszy: sprawa pokoju na świecie a zwłaszcza na Ukrainie, sprawa świętości rodzin, sprawa powołań kapłańskich i zakonnych, sprawa dalszego, wszechstronnego rozwoju naszej pustelni i bezpiecznego prowadzenia dalszych prac konserwatorskich oraz rozbudowy. Włączamy do naszej modlitwy także Wasze intencje, każdego z Was tu obecnych. Niech teraz każdy duchowo wzbudzi sobie tę jedną najważniejszą, którą dołoży do wspólnej ofiary ołtarza.

Odpust to dar Pana Boga dla człowieka, skorzystają ci, którzy tego pragną i są godni a jednym z warunków jest czyste serce i przyjęta Komunia święta. Na placu, w cieniu pod platanami i w kościele są konfesjonały gdzie czekają kapłani z posługą miłosierdzia. Bóg zapłać księżom za ich obecność.

Gdyby trzeba było skorzystać, –  na pomoc medyczną możemy liczyć w sali przy sklepiku. A do sklepiku zapraszamy na lody, po zioła, nalewki a także piękne dewocjonalia i oryginalne pamiątki z naszego klasztoru. Na poczęstunek, pod namiotem zapraszamy zwłaszcza pełniących różne funkcje organizacyjne. Przy stoisku z bigosem i kiełbaskami wystawiona jest tradycyjna beczka kiszonych ogórków – nieodzowny symbol odpustu. Życzymy smacznego!

Dziękujemy już teraz wszystkim zaangażowanym w przygotowania do dzisiejszych uroczystości: pracownikom pustelni, siostrom z Kół Żywego Różańca, członkom Stowarzyszenia Miłośników Pustelni Złotego Lasu, paniom z Grupy Modlitewnej Apostolstwa „Margaretka”, członkom Bractwa św. Rity, Fundacji Fames Artis, Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzie, policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji

w Staszowie, drogowcom z Zarządu Dróg Powiatowych, leśnikom z Nadleśnictwa Staszów. Dziękujemy zwłaszcza Sponsorowi głównemu – Panu Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Lasów  Państwowych i leśnikom, których tu przy ołtarzu reprezentuje pan dyrektor Mariusz Wertka, oraz dobrze nam znany leśnik, nasz Szafarz Nadzwyczajny – Robert Głodowski, który na ołtarz celebry przyniesie relikwie patrona leśników św. Jana Gwalberta. Relikwie św. Jana Pawła II przyniesie pani redaktor Barbara Jelonek a relikwie św. Rity pani Agnieszka Zwierzyńska. Dziękujemy za scenę Wójtowi Rakowa Damianowi Szpakowi i za nagłośnienie p. Jackowi Górskiemu. Kwiat do dekoracji ołtarza dostarczyła p. Sylwia Kosztowniak z kwiaciarni LIWIA.

Przy okazji chcę też zwrócić uwagę na powstałą w ostatnim czasie fundację FAMES ARTIS- Głód Sztuki, która od jesieni rozpocznie u nas prowadzenie Lwowskiej Szkoły Pisania Ikon.

Po zakończonej sumie odbędzie się krótki koncert organowy w kościele. Wystąpi organista Wojciech Buda. W tym czasie scenę przygotujemy dla występów zaproszonych zespołów. Do wieczora przygrywać będą i bawić gości Hetmańscy Sarmaci z Zamościa oraz Kapela od Połańca.

Pozdrawiamy pielgrzymów zorganizowanych przybyłych na dzisiejszą uroczystość: ponad 100-osobową grupę rowerową z Mielca, którą prowadzi p. Leszek Kijowski – Prezes Stowarzyszenia Trasy Rowerowe Mielec. Cyklistom towarzyszy prezydent Miasta Mielca i ks.   Witamy także pieszych pielgrzymów z parafii św. Marcina w Połańcu z ks. Markiem, pod kierunkiem pana Jana Spychały.

Jeszcze raz serdecznie witam: wszystkich: zorganizowanych i indywidualnych pielgrzymów z całej Polski i gości zagranicznych. Pozdrawiam przedstawicieli władz, wszystkich szczebli od naszej gminy i starostwa poczynając a na najwyższych z Warszawy kończąc.

Wspólnie z naszym organistą, panem Piotrem śpiewajmy teraz radosną pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową”  na rozpoczęcie sumy.


Dojazd

Zobacz, jak do nas dojechać

Pustelnia Złotego Lasu zlokalizowana jest 3 km na wschód od miejscowości gminnej Rytwiany, w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Rytwiany leżą w ciągu drogi wojewódzkiej 764 w odległości ok. 5 km od Staszowa i 14 km od Połańca.


Tarcza Finansowa 2.0 Funduszu Rozwoju dla Mikro, małych i średnich firm

© 2024 Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by lemonpixel booking by hotres

left
right
Dorosłych
-
+
Zamknij